รู้จักเรา

รู้จักเรา


          บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้ก่อตั้งขั้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จังหวัดน่าน โดยมีคุณพิมพ์ใจ นันท์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการ และคุณชัยยงค์ นันท์ชัยเป็นที่ปรึกษา เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างบ้านในแบรนด์ บ้านพิมม่า ภายใต้สโลแกน อบอุ่น แสนสบาย สไตล์พิมม่า และก่อสร้างโครงการบ้านพิมม่า หลังโลตัส และโครงการบ้านพิมษิกา บริเวณด้านทิศเหนือของเมือง

          ปัจจุบัน บริษัท พิมม่า ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ บ้านพิมพฤกษา@เขาน้อย แห่งนี้ มาถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำการก่อสร้างบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 หลังคาเรือน และอยู่ในระหว่างการดำเนินการบ้านสำหรับคนรุ่นใหม่อีกจำนวน 63 ยูนิต ภายใต้ชื่อ โครงการเอดรีน่า ภายใต้สโลแกน “ความสุขอยู่รอบตัวเรา”

          โครงการบ้านพิมพฤกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 55 ไร่ โดยแบ่งดำเนินการระยะแรก จำนวน 30 ไร่ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม จำนวน 150 ยูนิต โดยโครงการบ้านพิมพฤกษา ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2555 ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วจำนวน 120 หลังคา พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าพักอาศัยแล้ว

โครงการพิมพฤกษา

แนวคิดการออกแบบบ้าน มี 4 ส่วนหลักด้วยกัน ภายใต้แนวคิด

  • ด้านความมั่นคงแข็งแรง ออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกร ผู้มีประสบการณ์ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ บ้านหลังหนึ่งจะสามารถอยู่ได้นานมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

  • ด้านสถาปัตยกรรม รูปทรงบ้านตามสมัยนิยมมีความสวยงาม ทิศทางบ้านถูกต้องตามหลักวิชาการ ถ่ายเทอากาศดี แบ่งพื้นที่ภายในบ้านอย่างลงตัว และมีพื้นที่ว่างนอกอาคารอย่างเหมาะสม

  • ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการพิมพฤกษาก่อตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าแต่ละหลังมีสุขภาพชีวิตที่ดี และมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

  • ด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โครงการพิมพฤกษาได้เสริมระบบความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบ CCTV รอบโครงการ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และติดตั้ง WIFI ไว้รองรับลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีไว้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

เจ้าของโครงการ นางพิมพ์ใจ นันท์ชัย สำนักงานจัดสรรเลขที่ 275/1 หมู่ 15 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน บริหารโครงการโดย บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 2/2560 เริ่มก่อสร้างปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วนปี 2565 เมื่อลูกค้าชำระครบถ้วนตามสัญญาแล้วโอนกรรมสิทธิ์ทันที

Scroll Up