THE PIMMA – บ้านพิมม่า โครงการบ้านพร้อมอยู่จังหวัดน่าน, บ้านจัดสรรน่าน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เติมเต็มชีวิตครอบครัวให้อบอุ่น

PIMMA HOUSE … เราใส่ใจทุกรายละเอียด

เดินทางสะดวก

ใกล้แหล่งชุมชน

ครบทุกความต้องการ

เจ้าของโครงการ นางพิมพ์ใจ นันท์ชัย สำนักงานจัดสรรเลขที่ 275/1 หมู่ 15 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน บริหารโครงการโดย บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 2/2560 เริ่มก่อสร้างปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วนปี 2565 เมื่อลูกค้าชำระครบถ้วนตามสัญญาแล้วโอนกรรมสิทธิ์ทันที

Scroll Up